نشانی باغ کتاب

حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب

رزرو بلیت آنلاین

رزرو بازدید از باغ های علم کودک و نوجوان و ...

ساعت بازدید باغ کتاب

ساعت بازدید در ایام نوروز 10 الی 23

اول وسیزدهم فروردین باغ کتاب تعطیل است

خاطره بازی