نشانی باغ کتاب

حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب

رزرو بلیت آنلاین

رزرو بازدید از باغ های علم کودک و نوجوان و ...

ساعت بازدید

ساعت بازدید باغ کتاب 9 الی 21

معرفی کتاب
معرفی و بررسی کتاب «مدیریت رفتارهای یکهویی»

معرفی و بررسی کتاب «مدیریت رفتارهای یکهویی»

موضوع کتاب چیست؟ همه ما در زندگی شاهد رفتار هایی از سوی خود و دیگران بوده ایم که نشان دهنده عدم کنترل بر عصبانیت می باشد. ما روزانه شاهد درگیری های لفظی و فیزیکی در زندگی روزمره هستیم که حاصل یک چی...