ساعت بازدید باغ کتاب

9 صبح الی 23

پنجشنبه، جمعه ها و اعیاد تا 24 / تقویم تعطیلات

نشانی باغ کتاب

حقانی غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و باغ کتاب

دسترسی مترو از طریق ایستگاه حقانی و ایستگاه همت

رزرو بلیت آنلاین

رزرو بلیت بازدید از باغ های علم کودک، باغ علم نوجوان، بازدیدهای گروهی و مدارس و ...

خاطره بازی
خبرخوان
شهرداری تهران در حوزه تبلیغات شهری از «با مهر تا مهر» حمایت کند
مسجدجامعی با دعوت از مردم و مدیران شهری برای پیوستن به پویش:

شهرداری تهران در حوزه تبلیغات شهری از «با مهر تا مهر» حمایت کند

عضو شورای اسلامی شهر تهران با دعوت از مردم، مسئولان و مدیران شهری برای پیوستن به پویش «با مهر تا مهر» از شهرداری تهران خواست در زمینه تبلیغات شهری با این پویش همکاری بیشتری کند.