معرفی و بررسی کتاب «درباره عکاسی»

معرفی و بررسی کتاب «درباره عکاسی»

اردیبهشت 1398

«... عکاسی با یکی از شاخص ترین دل‌مشغولی‌های مدرن یعنی توریسم گسترش پیدا می‌کند. عکس‌ها مدارکی هستند که اثبات می‌کند سفر انجام شده، برطبق روال پیش‌ رفته و به همه خوش گذشته است.»

معرفی و بررسی کتاب «سرگذشت پزشکی در ایران»

معرفی و بررسی کتاب «سرگذشت پزشکی در ایران»

اردیبهشت 1398

«سرگذشت پزشکی در ایران»، به تشریح تاریخ پزشکی در ایران پرداخته است. این کتاب در 12 فصل به بررسی ظهور علم پزشکی، آموزش‌های پزشکی و چالش‌های این علم در ایران و در دوران‌های مختلف می‌پردازد.

معرفی و بررسی کتاب «محاکمه»

معرفی و بررسی کتاب «محاکمه»

اردیبهشت 1398

«حتما کسی به یوزف.کا تهمت زده بود زیرا بی آن که خطایی از او سر زده باشد یک روز صبح بازداشت شد.»رمان محاکمه با جمله ی فوق آغاز می‌شود. متهم در جستجوی قاضی پرونده ی خود به این موضوع پی می برد که همه جا ...

معرفی و بررسی کتاب «مدیریت رفتارهای یکهویی»

معرفی و بررسی کتاب «مدیریت رفتارهای یکهویی»

آبان 1397

موضوع کتاب چیست؟ همه ما در زندگی شاهد رفتار هایی از سوی خود و دیگران بوده ایم که نشان دهنده عدم کنترل بر عصبانیت می باشد. ما روزانه شاهد درگیری های لفظی و فیزیکی در زندگی روزمره هستیم که حاصل یک چی...