كارگاه نه به من دست نزن

كارگاه نه به من دست نزن

آموزش پیشگیری از کودک آزاری جنسی

 • الناز ناطق پور (روان شناس و درمانگر كودك ونوجوان)
 • پسران 12 تا 15 ساله
 • پنجشنبه 10 آبان 1397
 • 17-20
چگونه کتاب صوتی تولید کنیم

چگونه کتاب صوتی تولید کنیم

کارگاه آموزش تولید کتاب صوتی در باغ کتاب تهران 

 • ایلا کریمی (محقق ساختارشناسی صدای انسان)
 • 12 آبان 1397
 • شنبه ها 14-16
دوره جدید رهایی از چرخه زندگی

دوره جدید رهایی از چرخه زندگی

 • آن زندگی بنیاد روانشناسی
 • حامد حضرتی (روان درمانگر و روانشناس عمومی)
 • سه شنبه 20 آبان
دوره جدید آشنایی با تله های زندگی

دوره جدید آشنایی با تله های زندگی

 • حامد حضرتی (روان درمانگر و روانشناس عمومی)
 • 29 آبان 1397
کارگاه من دیگه بزرگ شدم

کارگاه من دیگه بزرگ شدم

اصول خودمراقبتی و پاسخگویی به کنجکاوی نوجوانان

 • مسعود احمدی (روانشناس و تسهیلگر کودک و نوجوان)
 • پسران 12 تا 15 ساله
 • جمعه 11 آبان 1397
 • 15-18