کارگاه کتاب بازی

کارگاه کتاب بازی

 • مخاطب: 3 تا 6 سال
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/09
 • ساعت برگزاری: 16 تا 17:30
پرورش هوش هیجانی

پرورش هوش هیجانی

 • مخاطب: 7 الی 13 سال
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/10
 • ساعت برگزاری: 16 تا 17:30
کارگاه پخت و پز

کارگاه پخت و پز

 • برگزار کننده: کافه کودک
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/08
 • ساعت برگزاری: 11 تا 12:30
کارگاه آشنایی با مشاغل هوایی و علوم هوانوردی

کارگاه آشنایی با مشاغل هوایی و علوم هوانوردی

 • تاریخ برگزاری: 1397/11/04
 • ساعت برگزاری: 18 تا 19:30
همایش و کارگاه آموزش اصول صحیح پرورش کودک دو و چند زبانه (ویژه والدین)

همایش و کارگاه آموزش اصول صحیح پرورش کودک دو و چند زبانه (ویژه والدین)

 • مدرس: دکتر علی امینی (بنیانگذار پرورش کودک دوزبانه از طریق انیمیشن های طبقه بندی)
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/05
 • ساعت برگزاری: 9:45 تا 14
ساخت موشک کاغذی

ساخت موشک کاغذی

 • برگزار کننده: باغ علم نوجوان
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/05
 • ساعت برگزاری: 17
باشگاه نوجوانی

باشگاه نوجوانی

 • مخاطب: نوجوانان 11 تا 17 ساله
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/04
 • ساعت برگزاری: 16 تا 18
کارگاه قصه خوانی

کارگاه قصه خوانی

 • تاریخ برگزاری: 1397/11/03
 • ساعت برگزاری: 11 تا 12:30
حس بازی خلاقانه

حس بازی خلاقانه

 • مخاطب: کودکان 3 تا 11 سال
 • تاریخ برگزاری: 1397/11/02
 • ساعت برگزاری: 16:30 تا 18
مدیریت پول برای نوجوانان

مدیریت پول برای نوجوانان

 • مدرس: لیلی نبی زاده (مدیر باشگاه کارآفرینان جوان)
 • مخاطب: پسران 14 تا 18 سال
 • تاریخ برگزاری: 1397/09/30
 • ساعت برگزاری: 10 الی 12
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها