مهارت آموزی

دوره سوم کارگاه من دیگه بزرگ شدم

دوره سوم کارگاه من دیگه بزرگ شدم

اصول خود مراقبتی و پاسخ به کنجکاوی های نوجوان

  • مدرس: زهرا رستمی (جامعه شناس و تسهیلگر کودک و نوجوان)
  • مخاطب: دختران 11 تا 13 سال
  • تاریخ برگزاری: 1397/09/09
چگونه کتاب صوتی تولید کنیم

چگونه کتاب صوتی تولید کنیم

کارگاه آموزش تولید کتاب صوتی در باغ کتاب تهران 

  • مدرس: ایلا کریمی (محقق ساختارشناسی صدای انسان)
  • تاریخ برگزاری: 1397/08/12
  • ساعت برگزاری: شنبه ها 14-16

کارگاه نقاشی به همراه قصه گویی و نمایش عروسکی

  • برگزار کننده: ماه پیشونی
  • تاریخ برگزاری: 1397/08/10
  • ساعت برگزاری: 17-19