دوره آموزشی

دوره جدید رهایی از چرخه زندگی

دوره جدید رهایی از چرخه زندگی

  • برگزار کننده: آن زندگی بنیاد روانشناسی
  • مدرس: حامد حضرتی (روان درمانگر و روانشناس عمومی)
  • تاریخ برگزاری: 1397/08/20
دوره جدید آشنایی با تله های زندگی

دوره جدید آشنایی با تله های زندگی

  • مدرس: حامد حضرتی (روان درمانگر و روانشناس عمومی)
  • تاریخ برگزاری: 1397/08/29